Fiziatrična ambulanta s koncesijo
Stanko Tominc, dr.med.
specialist fiziater

 

povezave
seznam

Povezave

seznam

Fiziatrične ambulante:

www.ambulantagenus.si

www.fiziatrija.net

www.medicus.si

www.dr-flis.si

www.fmrplus.net

 

 

NIJZ
www.nijz.si

Register predpisov v RS:
www.pisrs.si

Služba Vlade RS za zakonodajo:
www.svz.gov.si

Uradni list RS:
www.uradni-list.si

Ministrstvo za zdravje:
www.mz.gov.si

Povezave na EU portal:
www.europa.eu.int

Prevodi zakonodaje EU:
www.gov.si