Fiziatrična ambulanta s koncesijo
Stanko Tominc, dr.med.
specialist fiziater

seznam

Informacije javnega značajakljukica

1. Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja

 

Katalog informacij javnega značaja je sprejel: Stanko Tominc, dr.med., specialist fiziater 

Katalog informacij javnega značaja sprejema:

 

AMBULANTA TOMINC, d.o.o.

PE FIZIATRIJA

Pot v toplice 9

2250 Ptuj 
 
Dostopnost kataloga: v elektronski in fizični obliki.

Fizično se katalog nahaja v prostorih AMBULANTA TOMINC, d.o.o., PE FIZIATRIJA

Pot v toplice 9,  2250 Ptuj.

 

2. Podatki o izvajalcu

  Ime izvajalca: AMBULANTA TOMINC, zdravstvena dejavnost, d.o.o. PE FIZIATRIJA


  Naslov:  Pot v toplice 9,   2250 Ptuj

   

  Občina: Ptuj

   

  Upravna enota: Ptuj

   

  Statistična regija: podravska

  Telefon: 02 788 59 68

  Telefaks: 02 788 59 72

   

  E- naslov: s.tominc(at)siol.net

   

  Internetni naslov:   http://www.s-tominc.si

   

  Davčna številka: 94583099

   

  Davčni zavezanec: ne

  Matična številka: 6031030000

   

  Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo

   

  Tip izvajalca: specialistična ambulanta


  Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 4350589/1

   

  Šifra izvajalca – Zavod za zdravstveno varstvo Maribor: 20563


  Dejavnost SKD: Q86.220-204 Fizikalna in rehabilitacijska medicina v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti

   

  Dejavnost CPA:  N85.12.1 - Izvenbolnišnične zdravniške storitve

   

  Dejavnost CPV:   85121000-3 - Storitve zdravniških ordinacij

   

  Zaporedna številka vpisa v zdravniški register pri Zdravniški zbornici Slovenije:  3403

   

  Zaporedna številka vpisa veljavne licence na področju fizikalne medicine in rehabilitacije pri Zdravniški zbornici Slovenije: L4-583/2008

   

  Transakcijski račun:   IBAN SI56 0420 2000 1888 333 (NOVA KBM d.d.)

   

  Število zaposlenih: 3


  Registrski organ: Ministrstvo za zdravje – zdravstveni delavci

  Datum vpisa: 29.9.2011 0:00:00

   

  Poreklo kapitala: domači kapital

   

  Vrsta lastnine: zasebna lastnina

   

  Ustanovitelji: TOMINC Stanko

  ANDOLŠEK TOMINC Branka

   

  Zakoniti zastopniki: TOMINC Stanko, direktor

  ANDOLŠEK TOMINC Branka, direktor


3. Informacije javnega značaja in informacije medijem posreduje:

 

Stanko Tominc, dr.med., specialist fiziater 

E –mail:  s.tominc(at)siol.net

Telefon: 02 788 59 86 

 

4. Način dostopa do informacij javnega značaja

 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja Uradni list RS, št. 24/03).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam. Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja Uradni list RS, št. 24/03.

 

seznam

Pritožbeni postopekkljukica

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, (Ur. l. RS, št. 15/08) lahko pacient izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca. V kolikor se nesporazum z dodatnimi pojasnili ali ukrepi ne more odpraviti takoj, lahko pacient vloži zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

 

Prva zahteva se praviloma vloži neposredno pri zasebnem zdravniku posamezniku in sicer najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve oziroma najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava. Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, mora vsebovati:

 • osebno ime,
 • naslov,
 • kontaktne podatke pacienta,
 • opis domnevne kršitve,
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
 • čas in kraj domnevne kršitve,
 • morebitne posledice domnevne kršitve ter
 • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

V kolikor pacient ne soglaša z obravnavo prve zahteve pred zasebnikom posameznikom, je za sprejemanje in obravnavo zahteve imenovana pristojna oseba:

prim. prof. dr. Breda JESENŠEK PAPEŽ, dr.med. Tel.: 02 321 15 53, ob ponedeljkih od 13:00 do 14:00

 • Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, UKC Maribor,

Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.
Podatki o najbližjem zastopniku pacientovih pravic:

 • VLASTA CAFNIK

Sedež : Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor, Ljubljanska ulica 4/II, Maribor
Uradne ure : torek od 10:00 do 18:00
sreda od 8:00 do 13:00 in
Uradne ure po telefonu: ponedeljek od 8:00 do 11:
00 in sreda od 15:00 do 17:00
tel. : 02 / 333 12 64; mob.:051 217 424; E-pošta: vlasta.cafnik(at)nijz.si

 • ADELA POSTRUŽNIK

Sedež : Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor, Ljubljanska ulica 4/II, Maribor
Uradne ure : ponedeljek od 10:00 do 18:00
sreda od 8:00 do 16:00

tel. : 02 / 333 12 63; mob.: 030 464 204; E-pošta: adela.postruznik(at)nijz.si

 

Naročanje pacientov za zastopnici je ob torkih in petkih med 8:00 in 12:00 uro na mobilni telefon:
041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor.


Pripravil: Stanko Tominc, dr.med.

 

seznam

Pravno obvestilokljukica

Vsebine, objavljene na spletnem mestu, so last AMBULANTE TOMINC d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh vsebin ali njihovih posameznih delov ni dovoljena.

Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za morebitne škodljive posledice uporabe.

AMBULANTA TOMINC d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo vsebin s tega spletnega mesta. Lastnik ne odgovarja za točnost vsebin na spletnem mestu niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi uporabe teh vsebin.


Uporabnik vse vsebine in storitve na spletnem mestu uporablja na lastno odgovornost.

Lastnik spletnega mesta si pridržujejo pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletnem mestu. Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na spletnem mestu razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Morebitne komentarje in prijave kršitev nam posredujte na elektronski naslov: s.tominc(at)siol.net